Klachtenprocedure

Klachten regeling

Als er klachten zijn over BSO BuitenGewoon, horen wij dit graag. De eerste stap is met de desbetreffende persoon te bespreken. Wij willen dit graag bespreken en dit zo snel mogelijk met u oplossen. Voor u klachten kunt u ook contact opnemen met Carlijn Vos 06-4575 63 69 of een mail sturen naar carlijn@bso-buitengewoon.nl

Mening en verwachtingen

Wij vragen ouders geregeld om hun mening en verwachtingen, bijvoorbeeld in de tien minutengesprekken. Daarnaast nodigen wij hen van harte uit om zaken ter verbetering aan te geven. Dit kan door een e-mail te sturen naar de oudercommissie (oudercommissiebsobuitengewoon@gmail.com) of door verbeterpunten aan te geven bij de directie of teamleiders. Deze meningen en verbeterpunten nemen wij mee in ons beleid en in de werkoverleggen.

De geschillencommissie

Ondanks dat, kan het voorkomen dat ouders een klacht hebben. Het meest gebruikelijk is dan om de klacht eerst bij de betreffende medewerker neer te leggen. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u de teamleider benaderen. Mocht deze interne klachtenprocedure niet binnen vier weken tot een bevredigende oplossing of antwoord leiden, dan kunt u bij de geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen uw klacht indienen

Telefoon: 0900-1877 (€0,20 per gesprek)

maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur
Op feestdagen zijn wij gesloten

E-mail: info@klachtenloket-kinderopvang.nl

Wij zijn in 2013, 2014, 2015 en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 klachtenvrij.