Medewerkers

Carlijn Vos
Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming
Bachelor of Social Work
Expertise Eigenaar
Marleen Vos
Opleiding Bachelor Bedrijfseconomie en Pedagogisch Medewerker
Expertise Eigenaar
Anna van de Bovenkamp
Opleiding Pedagogiek
Expertise Beleidsmedewerker

Medewerkers locatie Voetbal

Ruth Nigel
Opleiding Sport & Bewegen
Niveau 4
Opleiding Sport & Bewegen
Niveau 4
Expertise Sport Expertise Sport
Jenny Ghizlane
Opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
Niveau 3
Opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
Niveau 3
Expertise Knutselen, Zang en Dans Expertise
Pia  Zehra
Opleiding Dansdocent Opleiding

BBL Opleiding
Pedagogisch
Medewerker
Kinderopvang

Expertise Zang en Dans Expertise Knutselen, Dansen en Koken

Medewerkers locatie Scouting

Melanie Samir
Opleiding Sport en Bewegingsleider niveau 3
Jelloo Basis animatie
Basislessen zelfverdediging
Sportstimulering & sportieve recreatie
Opleiding

Pedagogisch Medewerker
niveau 4

Expertise Sport & Spel, Dans en Knutselen Expertise Sport & Spel, Voorlezen en Knutselen
Lisa Vacature
Opleiding BBL Opleiding
Pedagogisch
Medewerker
Kinderopvang
Opleiding
Expertise Dans Expertise


Medewerkers locatie Korfbal

Jesse Roanne
Opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker
niveau 4
Opleiding PABO
Expertise Professor Jesse, Sport & Spel Expertise Dans, Sport en Theater
Jorden Anna
Opleiding Sport en Bewegingsleider niveau 3
Instructeur outdoor
NSA leider sportieve recreatie
Opleiding Dansdocent
Expertise Muziek Expertise Dans
Danique
Opleiding BBL Opleiding
Pedagogisch
Medewerker
Kinderopvang
Expertise Knutselen